Wiedza

Wiedza

Wiedza i doświadczenie to klucz do sukcesu w podejmowaniu skutecznego leczenia naszych pacjentów. Wykształcenie w dziedzinie urologii staraliśmy się pogłębiać w najlepszych ośrodkach urologicznych w kraju i na świecie. Były to między innymi:

  • Europejski Instytut Chirurgii w Norderstedt, Hamburg – Niemcy,
  • Klinika Urologii Szpitala Charite Uniwersytetu Humboldta w Berlinie – Niemcy,
  • Klinika Urologii, Augusten-Viktoria-Krankenhaus w Berlinie – Niemcy,
  • Klinika Urologii Uniwersytetu w Insbrucku – Austria,
  • Klinika Urologii Johns Hopkins University Hospital, Baltimore – USA,
  • Klinika Urologii Instytutu Montsouris w Paryżu – Francja.
  • ORSI Academy, Strasbourg – Francja