Dr hab. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK

Dr hab. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK

Dr hab. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK

Kierownik Kliniki Urologii
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Konsultant Szpitala Świętego Łukasza w Bydgoszczy

Dr hab. Piotr Jarzemski, profesor UMK, Kierownik Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy oraz Kierownik Katedry Urologii, na Wydziale Nauk o Zdrowi, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dr hab. Piotr Jarzemski jest specjalistą urologiem. W 1990 uzyskał I stopień w zakresie chirurgii ogólnej, a w 1993 roku II stopień specjalizacji w zakresie urologii. W 1994 roku obronił rozprawę doktorską na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy pt. „Nowotwory nerek w województwie bydgoskim w latach 1982 – 1992 w aspekcie klinicznym i epidemiologicznym”. W roku 2019 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii „Laparoskopowa radykalna prostatektomia w modyfikacji własnej”.

Od roku 2000 do dnia dzisiejszego pełni funkcje Ordynatora Oddziału Urologii Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, a od 2018 roku po włączeniu oddziału w struktury uniwersytetu, Kierownika Kliniki Urologii, Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Jego szczególnym tematem zainteresowania są techniki wideochirurgii w urologii. W latach 1995 – 2000 przeprowadził wraz z zespołem Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy jako pierwszy w Polsce większość zabiegów laparoskopowych w urologii, przyczyniając się dobitne do rozpowszechnienia tej techniki w kraju. Laparoskopowe radykalne prostatektomie wykonuje od roku 1999, dysponując obecnie 20 letnim doświadczeniem ponad 1000 samodzielnie wykonanych operacji. Od roku 2019 przeprowadza radykalne prostatektomie z wykorzystaniem robota daVinci, będąc konsultantem urologiem, prywatnego Szpitala Świętego Łukasza w Bydgoszczy. Diagnostyka i leczenie nowotworów gruczołu krokowego stało się jego głównym tematem zainteresowań naukowych. Jest autorem licznych prac naukowych i popularnonaukowych oraz wystąpień wygłoszonych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Jest współtwórcą „Szkoły Laparoskopii” prowadząc od roku 2000 kursy i warsztaty dla młodych adeptów urologii. 

Dr hab. Piotr Jarzemski, odbył staże w klinikach urologii: Szpitala Charite Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, w Szpitalu Uniwersytecki Johns Hopkins i Johns Hopkins Bayview Medical Center w Baltimore USA, w Uniwersytecie w Insbrucku Austria, w Instytucie Montsouris w Paryżu. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Endourologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego i członka Zarządu Oddziału Północno-Zachodniego PTU. Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie urologii dla województwa kujawsko-pomorskiego.