Prywatny opiekun pacjenta. Koordynator procesu leczenia

Prywatny opiekun pacjenta. Koordynator procesu leczenia

Prywatny opiekun pacjenta. Koordynator procesu leczenia

Jeżeli zdiagnozowano u Pani/Pana chorobę wymagająca leczenia operacyjnego, laparoskopowego i/lub operacji w asyście robota daVinci i chciałaby Pani/Pan skorzystać z pomocy prywatnego opiekuna/koordynatora procesu leczenia proszę o kontakt telefoniczny nr: 572582060.  

Funkcja koordynatora ma pomóc pacjentowi w kwalifikacji do leczenia operacyjnego w Prywatnym Szpitalu Świętego Łukasza w Bydgoszczy. Profesjonalnie przygotowany opiekun ułatwi kontakt z operatorem oraz pomoże przygotować dokumenty niezbędne do przyjęcia do szpitala. Koordynator ustali termin wizyty lekarskiej oraz termin zabiegu pełniąc rolę łącznika pomiędzy lekarzem operatorem, a pacjentem. Dzięki jego pomocy skróci się czas oczekiwania na konsultacje i operacje.